Stabilność gospodarcza kraju bardzo często przejawia się w dobrze prowadzonej polityce monetarnej, a więc w silnej walucie. Zupełnie inaczej kształtowane są działania w Niemczech, które to są członkiem strefy euro i unii monetarnej w Europie czy Szwajcarii lub Węgier, które to nie znajdują się w strefie euro, ale od siebie również mają sytuacje odmienne. Jak wygląda polityka monetarna z bliska?
Czym jest polityka monetarna?
Jedna z definicji mówi o tym, ze jest to działanie, za pomocą którego odpowiadający za walutę kraju organ współdziała na podaż pieniądza, aby osiągnąć cel „potrójnej stabilności”. W jej skład wchodzą: stabilność stóp procentowych, kursów walutowych i stabilności cen. Kiedy więc wymieniamy euro, nasze działania wynikają z funkcjonowania organów państwowych. Druga definicja mówi o tym, że polityka pieniężna to wszystkie środki wprowadzane przez państwo w celu funkcjonowania działalności gospodarczej kraju poprzez regulowanie jego waluty. W tej definicji skupiamy się na walucie jako dobru nadrzędnym. W reszcie trzecia definicja to proste i szybkie kilka zdań, najlepiej obrazujących problem: polityka pieniężna jest częścią polityki gospodarczej, która dla swojego podstawowego celu dba o stabilność cen.
Kto odpowiada za politykę pieniężną?
Różne kraje mają różne organy, które odpowiadają za stopy procentowe, kursy wymiany oraz wartość samej waluty. Politykę w krajach strefy euro prowadzą banki narodowe, które podlegają pod decyzje Centralnego Banku Europejskiego, w którym mają swoje miejsce i głos. W ten sposób wpływają one na kształt unii monetarnej na zasadzie współdziałania. Z kolei kraje spoza tej wspólnoty są zarządzane przez banki narodowe same w sobie oraz ich organy powołane specjalnie na tę okoliczność. Dlatego często spotykamy rady polityki pieniężnej czy rady monetarne.
Nie da się ukryć, że polityka monetarna jest trudna do prześledzenia, choć ma wpływ na każdego obywatela. Dlatego warto wiedzieć w czym tak naprawdę tkwi jej zasadność oraz jakie jej decyzję wpływają na codzienność, ceny, wartość waluty i wiele innych, ekonomicznych kwestii zarządzania państwem.