Państwo
Jak państwo walczy z bezrobociem?

Bezrobocie to sytuacja, w której podaż pracy przewyższa pobyt na pracę w określonym czasie i