Gospodarka światowa wciąż się przekształca, a przykładem tego jest to, co stało się z BRICS. Jest to grupa państw składająca się z Rosji, Brazylii, Indii, Chin i RPA i reprezentuje najpotężniejsze kraje w ramach gospodarek wschodzących. Grupa ta została stworzona w latach 2000, ponieważ te narody zostały uznane za najbardziej obiecujące gospodarki. Z tego powodu ich potencjał finansowy jest bardzo duży, do tego stopnia, że stanowią 20% światowych inwestycji i 43% całej populacji.

Wszystko to sprawiło, że dziś organizacja jest jednym z najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń. Jej wzrost jest trwały, gdyż w 2002 roku wymiana handlowa między jej krajami wynosiła 21 mld, a w 2012 roku liczby te wynosiły około 219,4 mld euro. Wybrano więc te kraje, ponieważ mają duże terytoria, dużą ilość zasobów naturalnych i duży potencjał turystyczny.

Czym charakteryzują się kraje BRICS?

Kraje członkowskie BRICS posiadają ogromne zasoby naturalne i dużą liczbę ludności. Razem mogą one zdominować światową gospodarkę do 2050 roku. Jednocześnie bardzo ważny jest potencjał produkcyjny, gdyż narody takie jak Indie, RPA i Chiny odpowiadają za dużą część obecnej produkcji. Z drugiej strony, kraje te zawsze charakteryzowały się gospodarkami o trwałym wzroście, wchodząc w skład gospodarek wschodzących.

Inną cechą tych narodów jest to, że grupują one dużą ilość terytorium. Dzięki temu stały się one bardzo istotnym blokiem gospodarczym, do tego stopnia, że wielu ekspertów przewiduje, iż osiągną poziom G8. Z drugiej strony Chiny, Indie i RPA odnotowały największy wzrost w ostatnich latach i obecnie odpowiadają za dużą część produkcji towarów. Jednak te trzy kraje gromadzą dużą część długu grupy, co zaniepokoiło wielu ekspertów.

Jaki jest cel działania BRICS?

Głównym celem BRICS, według informacji znalezionych w portalu http://www.lokalny24.pl jest stworzenie znacznie sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego globalnego systemu relacji między państwami. Z tego powodu organizacja ta zawsze dążyła do restrukturyzacji systemu gospodarczego, gdyż zdaniem niektórych obecny faworyzuje tradycyjne narody zachodnie. W związku z tym na wszystkich forach wzywali oni organy międzynarodowe do wstawiania się za równością wszystkich, aby stworzyć znacznie bardziej zrównoważony system. Mają one jednak również bardzo ważne cele związane z likwidacją głodu w najbliższych latach.

Ta grupa państw stawia sobie za cel wyeliminowanie głodu i ubóstwa na świecie do 2030 roku. W tym celu stworzyli różne porozumienia mające na celu zwiększenie produkcji żywności w celu dystrybucji do najbardziej poszkodowanych obszarów. Jednocześnie proponują stworzenie możliwości finansowych dla wszystkich narodów w grupie, przedstawiając raporty i opracowania mające na celu poprawę ich sytuacji makro. Ta współpraca między wszystkimi doprowadziła do trwałego wzrostu wszystkich członków.