Polityka pieniężna jest instrumentem polityki gospodarczej. Polityka pieniężna składa się z zestawu środków i zasad służących realizacji celów monetarnych za pomocą instrumentów pieniężnych. Polityka monetarna jest narzędziem banku centralnego/narodowego, a jej podstawowym celem jest obserwacja i aktywny wpływ na poziom deprecjacji pieniądza – inflacji.

Kwestią zarządzaną przez banki centralne jest to, czy wybrać tylko jeden cel czy też spróbować osiągnąć więcej celów w tym samym czasie. Przez większość czasu banki centralne preferują jeden cel. Przede wszystkim jest to utrzymanie stabilności waluty krajowej. W takim ujęciu kurs euro do franka powinien być w miarę stały.

Podążając za tym głównym celem, można modelować inne cele krajowej polityki gospodarczej. Stabilny poziom cen jest bardzo ważną zmienną ekonomiczną. Wpływa on nie tylko na kurs euro do franka i innych walut. W przypadku wahań cenowych podmioty gospodarcze mają niesprawiedliwy, niejednorodny podział pieniędzy, co powoduje niepewność społeczną. Innym sposobem działania polityki pieniężnej jest określenie większej liczby celów, w których na przykład dodaje się stabilność kursu walutowego, saldo bilansu płatniczego, wzrost gospodarczy, aby utrzymać stabilność waluty krajowej.

Zmęczeni współczesnym dyskursem politycznym.

Konieczne jest uświadomienie sobie trudności w łączeniu tych celów w zbiorową całość. Zwłaszcza w krótkim okresie połączenie dwóch lub więcej jest bardzo trudne, ponieważ wzajemnie na siebie wpływają. Jeśli bank centralny wybierze ten rodzaj polityki, ryzykuje, że nie osiągnie co najmniej jednego celu w krótkim okresie, co spowodowałoby spadek zaufania do instytucji, a ten jest w tym kontekście niezwykle istotny.

Warto wiedzieć, jakie zadania, cele i sposoby realizacji ma instytucja banku narodowego czy centralnego, która zajmuje się polityką monetarną. Zupełnie inaczej kształtuje się polityka w krajach z własną walutą, a inaczej w krajach ze strefy euro. Wszystko to ma w końcu przełożenie na stabilność cen, wartość waluty, a co za tym idzie na życie ludzkie.