I posiedzenie SRSWŁ26 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Na posiedzenie, prowadzone przez Panią Janinę Tropisz, Przewodniczącą Rady, zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi.

Członkowie SRSWŁ

 

Uchwałą Nr 58/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Społeczną Radę Seniorów Województwa Łódzkiego oraz przyjął Regulamin Rady określający sposób powoływania członków, organizację oraz tryb jej działania. Rada podejmuje działania o charakterze opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych,
 • identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie,
 • udział członków Rady w zespołach eksperckich i innych gremiach przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady,
 • włączanie się w charakterze partnera w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego,
 • przedstawianie Zarządowi Województwa Łódzkiego rocznych sprawozdań
  z działalności Rady.

Uchwałą Nr 555/17 z dnia 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał 25 członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego:

1)    Pani Anna Bieguszewska
2)    Pani Dorota Biskupska-Neidowska
3)    Pani Krystyna Byczkowska
4)    Pan Marek Chałas
5)    Pani Janina Franczak-Kujawska
6)    Pan Bolesław Herudziński
7)    Pan Stanisław Kowalski
8)    Pani Helena Kwasiborska
9)    Pani Barbara Ligęza
10)    Pani Mirosława Łatkowska-Włodek
11)    Pan Mirosław Mroziński
12)    Pan Henryk Nowak
13)    Pani Zofia Ogórek
14)    Pan Marian Papis
15)    Pan Bogdan Runowski
16)    Pan Wiesław Rychta
17)    Pani Adamina Sałata
18)    Pan Marek Sobczyk
19)    Pan Włodzimierz Sroczyński
20)    Pan Ryszard Śliwkiewicz
21)    Pani Janina Tropisz
22)    Pani Urszula Urbaniak
23)    Pan Zbigniew Weremczuk
24)    Pani Krystyna Wilk
25)    Pan Szczepan Wójcik

reprezentujących m.in.:

-   Gminne/Miejskie Rady Seniorów

-   Uniwersytety Trzeciego Wieku

-   Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

-   Organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób starszych

W dniu 22 maja 2017 r. w ramach Uroczystości Inaugurującej Powołanie Członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wybrano przewodniczącą, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którymi zostali:

Janina Tropisz – przewodnicząca

Wiesław Rychta – zastępca przewodniczącego

Włodzimierz Sroczyński – sekretarz

Z członkami Rady można kontaktować się za pośrednictwem pracowników Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 42 203 48 27 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego (.pdf)

 

Posiedzienia Rady

 

 I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
 II posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego


 

 

Dnia 1 października 2015 r. ustanowionego przez ONZ jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w sali posiedzeń Sejmu RP w Warszawie, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OSP).

Założonymi priorytetami OPS jest: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych.

Wśród członków Parlamentu I kadencji było 25 delegatów z województwa łódzkiego. I Kadencja OPS trwała do września 2016 r.

Uchwałą nr 2/2016 Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z dnia 14 lipca 2016 r. zostały przyjęte „Zasady powoływania delegatów  w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję”, która trwa od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r.

Organizacje senioralne i rady seniorów z całej Polski w sposób samorządny i demokratyczny wybrały 460 delegatów na trzyletnią II kadencję OPS oraz Prezydium OPS.

W skład Prezydium OPS II kadencji 2016 - 2019 zostali powołani:

Krystyna Lewkowicz - Przewodnicząca OPS (Ogólnopolskie Porozumienie UTW)
Elżbieta Ostrowska - Wiceprzewodnicząca OPS (PZERiI)
Janusz Czyż - Wiceprzewodniczący OPS (PZERiI)
Krystyna Męcik - Wiceprzewodnicząca OPS (Powiatowa Rada Seniorów, Ogólnopolska Federacja St. UTW)
Renata Ekielska - Wiceprzewodnicząca OPS (ARCH50+ przy ZG Polskiego Towarzystwa Architektów Polskich)
Bożena Sałacińska - Członek Prezydium OPS (Kazimierzowski UTW w Bydgoszczy, Redakcja INFOFordon Bydgoszcz)
Ewa Branicka - Członek Prezydium OPS (Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich”)
Janusz Wentruba - Członek Prezydium OPS (UTW w Goleniowie)

W skład delegatów II kadencji OPS z regionu łódzkiego wchodzą 42 osoby rekomendowane przez 4 grupy: Rady Seniorów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne organizacje senioralne.

Delegaci do OPS II kadencji z województwa łódzkiego:

 1. Barańska Teresa - Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na rzecz Rozwoju Ziemi w Łęczycy
 2. Bieguszewska Anna - Klub Seniora "Radość" w Łowiczu
 3. Biskupska-Neidowska Dorota - Akademicki Klub Sportowy Wyższej Szkoły Sportowej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. K. Górskiego w Łodzi
 4. Bobowicz-Siomoł Teresa - Miejska Rada Seniorów w Pabianicach
 5. Cieciorek Teresa - Miejska Rada Seniorów w Rawie Mazowieckiej
 6. Dąbrowska Marianna - Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" w Drzewicy
 7. Dębiński Mirosław
 8. Domańska Donata - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
 9. Felczyńska Teresa - Stowarzyszenie "Aktywny Senior" w Domaniewicach
 10. Foksińska-Boguszewska Jolanta - Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi
 11. Franczak-Kujawska Janina - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim
 12. Idziak Stefania - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli
 13. Juszczak Antonina - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi
 14. Kędra Dorota - Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Społecznej Akademii Nauk
 15. Kochańska Jadwiga Maria - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zduńskiej Woli
 16. Korytkowska Alicja - Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
 17. Kowalski Stanisław - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie
 18. Kusek Danuta Stanisława - Miejska Rada Seniorów w Radomsku
 19. Kwasiborska Helena - Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi
 20. Malingiewicz Henryka - Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”
 21. Miziołek Janina - Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi/Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
 22. Ogórek Zofia - Stowarzyszenie "Senior" w Głownie
 23. Papis Marian - Miejska Rada Seniorów w Łodzi
 24. Pastusiak Krystyna - Miejska Rada Seniorów w Wieluniu
 25. Płażewska Urszula - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi
 26. prof. dr Eur – Ing. Koziarski Andrzej
 27. Rychta Wiesław - Tomaszowska Rada Seniorów
 28. Sałata Adamina - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Aleksandrowie Łódzkim
 29. Sewerynek Anna - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem Więcej" w Radomsku
 30. Stachera Henryka - Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem" Kolonia Lgota
 31. Stań Zbigniew - Uniwersytet Każdego Wieku przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich
 32. Stefańska Regina - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
 33. Szafrańska Janina - Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Janiny Twarowskiej w Skierniewicach
 34. Śliwkiewicz Ryszard - Społeczna Rada Seniorów Miasta Brzeziny
 35. Świerczyński Marek - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu
 36. Tropisz Janina - Miejska Rada Seniorów w Łodzi
 37. Weder Zdzisław - Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
 38. Wielec Zofia - Uniwersytet Każdego Wieku przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich
 39. Wilk Krystyna - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 40. Wójcik Szczepan - Stowarzyszenie „Forum dla Ojczyzny” w Łodzi
 41. Wójt Bożena - Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 42. Zielińska Alicja - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Głownie


Kontakt:

Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
91-302 Łódź ul. Snycerska 8
Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej
tel. 42 203 48 00
fax 42 203 48 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.