Projektowanie Uniwerslane - konspekt do pobrania

Publikacje do pobrania:
-    Dr inż. arch. Joanna Borowczyk Politechnika Łódzka - „Wprowadzenie do idei kreowania przestrzeni uniwersalnej”
-    Dr inż. arch. Joanna Borowczyk Politechnika Łódzka - „Na drodze ku dostępności architektonicznej”
-    mgr Magdalena Piotrowska  - „Wybrane elementy bezpieczeństwa w projektowaniu uniwersalnym”
-    mł. insp. Włodzimierz Sokołowski Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka - „Projektowanie uniwersalne w świetle konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych i podstawowych wolności oraz konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”