Rozliczenie projektów w ramach Programu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2014


W dniu podpisania umowy w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - w obszarze A w 2014 roku,  należy przedstawić oświadczenia o:

„Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2014

 

Rozliczenie projektów w ramach Programu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2013


W dniu podpisania umowy w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - w obszarze A w 2013 roku,  należy przedstawić oświadczenia o:

 

„Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2013