2017 10 31 Klauzule SpołeczneW dniu 27 października 2017 roku w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi, odbyło się spotkanie regionalne nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Było to coroczne spotkanie w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli JST, PES i otoczenia PES, przywitała Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Dariusz Klimczak wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Po wystąpieniach wprowadzających, Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, zaprezentował wyniki raportu ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną w latach 2013-2016. Prezes NIK mówił także o większej empatii urzędników w myśleniu o odpowiedzialnych zamówieniach publicznych. Następnie Anna Mroczek przedstawiła praktyki stosowania klauzul społecznych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej. Na zakończenie pierwszej części spotkania Magdalena Bergman przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  mówiła o aspektach społecznych stosowanych przez WUP. W drugiej części spotkania Pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych, a także moderator spotkania  przedstawił  aspekty prawno - formalne klauzul społecznych: wyjaśnił co to są klauzule społeczne i po co je stosować, omówił dotychczasowe doświadczenia w wykorzystaniu klauzul społecznych oraz przedstawił aktualne możliwości stosowania klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych. W drugiej części spotkania  Zbigniew Szcześniak zastępca  burmistrza Białej Rawskiej, mówił o społecznie odpowiedzialnych samorządach, podawał przykłady zlecania zadań publicznych w Gminie Biała Rawska. Z kolei o korzyściach jakie czerpie spółdzielnia dzięki zamówieniom JST z zastosowaniem klauzul  społecznych mówił Robert Goździk - prezes Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”. Podczas spotkania zaprezentowany został również przez Daniela Koładę wójta gminy Rogów, system zlecania zadań publicznych lokalnym Podmiotom Ekonomii Społecznej, a także wachlarz korzyści płynących ze stosowania klauzul społecznych z perspektywy samorządu. Dopełnieniem wcześniejszych prelekcji było wystąpienie pracowników Przedsiębiorstwa Społecznego - Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

Klauzule Społeczne

Klauzule Społeczne

Klauzule Społeczne