Jubileusz20 października 2017 r. miała miejsce uroczystość 35-lecia istnienia Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Templewie.

Jak podkreślał dyrektor placówki, Pan Andrzej Zielonka „mimo przekształceń, zmian systemowych, duch Stemplewa pozostaje ten sam. Placówka tętniła życiem i rozwijała się przez wszystkie lata swojej bytności. Tu zawsze dużo się działo!”. Placówka od lat realizuje projekty unijne, ekologiczne, rehabilitacyjne, organizuje imprezy lokalne i ogólnopolskie. Dynamicznie działa harcerstwo, szereg klubów i organizacji spośród których każdy wychowanek wybierze coś dla siebie. Placówka prowadzi działalność kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, rehabilitacyjną i socjoterapeutyczną. Obecnie prowadzona jest rozbudowa bazy rehabilitacyjnej tzn. budowa stajni i zaplecza do hipoterapii. Podczas spotkania dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Anna Mroczek otrzymała BRĄZOWY MEDAL „SŁOŃCE”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom niosącym pomoc dzieciom i młodzieży - wychowankom Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Jubileusz 1

Jubileusz 2

Jubileusz 3

Jubileusz 4