Innopolis MiniW dniu 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wojewódzką kampanię promującą pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego, realizowaną przez Fundację Innopolis w ramach projektu  pn. „Superman i Spiderman też byli z rodziny zastępczej” – kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie województwa łódzkiego”, finansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

W konferencji udział wzięli: Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek, prezes Fundacji Innopolis Tomasz Bilicki oraz bohaterowie projektu: Spiderman, Superman i wolontariusze związani z kampanią.
Według stanu na 31 marca 2017 r. w województwie łódzkim funkcjonowało 3015 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 4187 dzieci.
W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. nastąpił niewielki spadek liczby podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej - o 2,7 %. Zmniejszyła się również liczba dzieci – także o 2,7 % umieszczonych w tych formach pieczy zastępczej, stąd działania samorządu województwa mające na celu wsparcie powiatów w pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych. Na terenie województwa łódzkiego największym wyzwaniem w zakresie pieczy zastępczej jest efektywne poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, co pozwalałoby umieszczać dzieci w przyjaznych warunkach. „Dzieci z rodzin zastępczych nie są gorsze – mogą osiągać sukcesy. Także rodzice zastępczy nie są gorszymi – nie jest prawdą, że robią to tylko dla pieniędzy lub krzywdzą dzieci” - podsumował swoją kampanię Tomasz Bilicki. Przez cały rok wolontariusze ciężko pracowali, aby poprawić wizerunek rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych. Przebrani za Supermana i Spidermana, którzy też wychowali się w rodzinie zastępczej, rozdawali foldery w kształcie domu i udzielali informacji o rodzicielstwie zastępczym, nagrywali filmy, robili zdjęcia, wypowiadali się w mediach.

innopolis1

 

Innopolis2

Innopolis3