A  A  A 

Aktualności


 

23.12.2016 r.


Pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego

W dniu 22 grudnia br. podczas konferencji prasowej Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Tomasz Bilicki, prezes Fundacji INNOPOLIS, podsumowali kampanię pn. „Pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego” realizowaną przez INNOPOLIS przy wsparciu RCPS. Czynny udział w projekcie wzięli młodzieżowi wolontariusze z Klubu Liderów Młodzieżowych Fundacji INNOPOLIS, którzy w 2016 roku odwiedzili różne miasta województwa łódzkiego mobilnym punktem promocji rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali foldery.

20.12.2016 r.


Spotkanie Delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie Delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji. Spotkanie rozpoczął Dominik Niemirski , prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, który zaprezentował dobre praktyki dotyczące solidarności międzypokoleniowej w oparciu o przykłady działań podejmowanych przez organizację pozarządową, której przewodzi.

20.12.2016 r.


W „Tuli-Luli” coraz gwarniej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 16 grudnia Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego wraz Anną Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obdarowali dzieci przebywające w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi prezentami - książeczkami i kartami kontrastowymi. Wizyta była okazją do poznania 8 dziewczynek i 5 chłopców umieszczonych w „Tuli-Luli”. W Ośrodku panuje coraz większy gwar, w każdym z bajkowo urządzonych pokoików mieszkają  niemowlęta, a pierwsi kandydaci na rodziców adopcyjnych tulą dzieci.  


05.12.2016 r.


Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS 2016

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS objęte zostały honorowym patronatem Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajowego Centrum ds. AIDS – Agendy Ministerstwa Zdrowia. Główną ideą prowadzonych w tym czasie działań było popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.

01.12.2016 r.


Klient niedobrowolny w pomocy społecznej – szkolenie

Dnia 28 listopada 2016 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się szkolenie dla asystentów rodziny z województwa łódzkiego w zakresie pracy z klientami niedobrowolnymi. Szkolenie poprowadziła dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dobroniega Trawkowska oraz pan Przemysław Chojęta, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu.


Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery